Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi


Przetarg nieograniczony pt. "Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego  TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o."
 

 

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019

PDFZałącznik 2019

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2019

 

PDFInformacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML