Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016

1. Dostawa i montaż wyposażenia siłowni i sali fitness w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ

2. Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ

3.  Dostawa i montaż kręgielni w Gminny Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ

4.  Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ

5. Dostawa i montaż wyposażenia siłowni i sali fitness w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ

6. Przetarg nieograniczony pt. "Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego  TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o.

SIWZ - 06.04.2016 r.
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PN - Ratownictwo 2016.pdf

Umowa - projekt - 06.04.2016 r.
PDFUmowa - projekt - 2016.pdf

Wzory formularzy - 06.04.2016 r.
PDFWZORY - OFERTY OŚWIADCZEŃ, WYKAZ OSÓB, DOŚWIADCZENIE 2016.pdf

Ratownictwo - wybór najkorzystniejszej oferty
PDFRozstrzygnięcie.pdf

Wersja XML