Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018

Przetarg nieograniczony pt. "Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego  TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o."

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia 2018.pdf
PDFFormularz oferty 2018.pdf
PDFZestawienie ofert.pdf
PDFSprostowanie zestawienia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

Wersja XML